markgeeftles.nl

De belangrijkste component van mijn lesgeven is: leren om te leren/Coaching. Ik probeer het voor leerlingen aantrekkelijk te maken om te luisteren naar uitleg om de stof zo goed mogelijk te snappen.

Janine A. (collega De Driezwing)
Mark is een betrokken collega die goed nadenkt over het onderwijs wat hij geeft. Hij neemt niet zomaar iets voor lief aan. Mark is iemand die op zoek gaat naar wat voor de leerlingen de geschikte manier is. Hij durft van de gebaande weg af te stappen. Als collega heb ik veel gesprekken met hem gehad over het lesgeven. Waarom worden bepaalde dingen zo aangeboden en wat kun je doen om het onderwijs aan je leerlingen te verbeteren? Omdat het zo moet, is voor hem geen duidelijke reden. Wat is de meerwaarde en de onderliggende gedachte die jij in je lesgeven legt? Daar denkt hij goed over na en ziet dat ook graag bij zijn collega's om hem heen. Kortom Mark is een gemotiveerde leerkracht die goed naar de leerlingen kijkt en een collega met een mooie visie op het onderwijs.


Hans Versluijs (directeur INOS Breda)
Mark is een gedreven onderwijsman.
Hij heeft een goede kijk op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Hij is in staat om alle kinderen op maat te bedienen. Daarbij denkt hij niet in vaste patronen. Hij zoekt creatieve oplossingen om de kinderen vooruit te helpen. Zijn vakkennis speelt daarbij een grote rol. Daarbij zorgt hij er voor dat hij zich ook verdiept in die terreinen waar hij nog niet alles van weet.
Mark is sterk in de omgang met de oudere kinderen (10+). Hij spreekt hun taal. Daardoor weet hij bij de kinderen de juiste snaar te raken. Hij is pedagogisch heel sterk. Daarnaast is hij ook duidelijk in zijn afspraken die hij met kinderen (en hun ouders) maakt. Aan gemaakte afspraken wordt niet getornd.
Als collega is Mark een goede vent om mee samen te werken. Hij heeft een brede interesse en is ook echt geïnteresseerd in zijn collega’s. Dat levert mooie gesprekken op die vaak over onderwijs geen, maar zeker ook over allerlei andere thema’s. een prima collega.


Ted Wennekes (directeur berg en Boschschool Houten)
Mark is in korte tijd in staat om enerzijds een relatie te leggen met alle
leerlingen en anderzijds een   klas die even de weg kwijt was op orde te
krijgen. Hij is heel helder en concreet in zijn benadering, wat voor onze
leerlingen goed uitpakte (leerlingen met ASS) en rust bracht. Binnen korte
tijd wist Mark het vertrouwen te winnen van zowel de leerlingen als de
ouders. Contacten met ouders zijn functioneel, Mark houdt het kort en
duidelijk, maar is zeer betrokken bij de leerlingen en dat voelen zij.
Mark weet wat hij wil en ook wat hij niet wil. Heeft zijn eigen
ideeën m.b.t. onderwijs en gaat daar het gesprek over aan zonder daarbij
afbreuk te doen aan de missie, visie en werkwijze van de school. In
teamverband zoekt hij de samenwerking en neemt hij het initiatief. Een mooi
voorbeeld is het online thuisonderwijs dat hij met zijn collega's in no
time operationeel kreeg door snel en doelgericht de plannen tot uitvoering
te brengen. Het papieren gedeelte van het werk is niet een hobby, maar
voegt zich wel naar de eisen van de school en staat open voor feedback
hierop.
Kortom; snel in staat om met veel energie adequaat een klus op te pakken en
bekend te raken met leerlingen, ouders en het team.