markgeeftles.nl

De belangrijkste component van mijn lesgeven is: leren om te leren/Coaching. Ik probeer het voor leerlingen aantrekkelijk te maken om te luisteren naar uitleg om de stof zo goed mogelijk te snappen.

Principes

Keep It Simple Stupid (KISS, ik houd het graag eenvoudig)

Inhoud gaat altijd voor presentatie, hoewel in het onderwijs presentatie erg belangrijk is om een boodschap beter te doen beklijven

Afspraak is afspraak, maar altijd mogelijk om afspraken te veranderen indien beide partijen het daarmee eens zijn